O centru

Brněnské centrum je druhé největší z padesáti meditačních center buddhismu Diamantové cesty v ČR, která byla založena lamou Olem Nydahlem a jsou pod duchovním vedením 17. Karmapy Thaje Dordžeho. Stálá meditační skupina vznikla v Brně v září 1998. Od roku 1999 centrum fungovalo v pronajatém objektu bývalé mateřské školky na Trtílkově ulici. V roce 2003 se podařilo tento dům koupit do vlastnictví Nadačního fondu Nydahl, který spravuje majetek BDC.

S rostoucím zájmem o buddhismus a meditaci přestala být kapacita centra postačující, proto v r. 2009-2010 probíhala výstavba nového centra na místě původní školky. V tomto období centrum fungovalo v pronajatých prostorách na adrese Špitálka 33. V lednu 2011 se centrum přestěhovalo do nově vybudovaných prostor na ulici Trtílkova 18.

 

Smysl centra

Smyslem centra je zprostředkovávat Buddhovo učení na úrovni Diamantové cesty všem lidem, kteří o ně mají zájem, prostřednictvím přednášek českých i zahraničních učitelů, meditací, tematicky zaměřené knihovny, výstav a řady dalších aktivit. Pětkrát týdně probíhají společné veřejné meditace a několikrát ročně se také pořádají meditační víkendy.

 

Historie brněnského centra

Zubařská ordinace sloužila malé skupince praktikujících buddhistů Diamantové cesty v Brně jako první “centrum” od roku 1996 . V roce 1998 měl v Brně poprvé přednášku lama Ole Nydahl a několik z těch, kteří zde přijali buddhistické útočiště, se stali prvními členy brněnské sanghy. Ještě rok poté ale probíhaly pravidelné meditace v nevyhovujících prostorách masážního a léčitelského salonu do doby, kdy se objevil objekt bývalé mateřské školy.

Mateřské školy jsou stavěny jako dokonalé buddhistické centrum, protože mají veškeré zázemí včetně velké hlavní místnosti – budoucí gompy (meditační místnosti). Ještě před nastěhováním do centra viděl fotografie objektu lama Ole a okamžitě řekl: “Zeptejte se na cenu!” Na podzim 1999 tedy začal příběh brněnského buddhistického centra.

Školu levně pronajímalo město, ale zpočátku bylo členů sanghy tak málo, že nebylo nikdy jasné, jestli se vybere dostatek peněz na nájem. Postupně se však začali objevovat další “kagjü” návštěvníci a všichni se společně učili, jak vést centrum, jak organizovat přednášky a meditační víkendy. Po čase se ustálila skupinka šesti lidí, kteří v centru bydleli. Nejprve se musely zakrýt novým nátěrem princezny a dětské pohádkové postavičky, které zdobily zdi, a s pomocí několika přátel se tak nastartovalo jedno z dnes největších center v ČR.

Brno je městem vysokých škol, takže po dlouhou dobu se klientela centra skládala hlavně ze studentů. Všichni již od počátku měli na paměti Oleho přání o koupi objektu, a tak jsme začali kontaktovat úřady, i když to v té době vypadalo zcela nereálně. Velkou oporu našlo centrum v panu místostarostovi, který pronájem a posléze i koupi podpořil. Jednou se zastavil u dveří školky při své výletní jízdě na běžkách, zazvonil a už od dveří hlaholil: “Tak já se jdu na vás podívat, co tady děláte…, já jsem ten, co vám to tu pronajímá…!”

Začátkem roku 2000 navštívil Evropu poprvé 17. Karmapa Thaje Dordže a brněnská sangha za ním hned po oslavě Silvestra vyrazila několika autobusy do Düsseldorfu. Tyto společné výlety pronajatým autobusem za lamou Olem či za iniciacemi se staly oblíbenou tradicí. Hned po kurzu Velké pečeti v Těnovicích v roce 2000 jsme v Brně zorganizovali v pořadí druhou přednášku lamy Oleho, který přijel i s Hannah a s Tomkem. Na přednášku přišlo asi 700 lidí, a byla to v podstatě naše organizační premiéra. Lama Ole také provedl v centru inauguraci gompy.

S tím, jak se v centru již ustálilo dost stálých členů, se také rozrostly jeho aktivity. Během roku 2000 byly do Brna přeneseny vydavatelské aktivity, vzniklo nakladatelství Bílý deštník a začaly vycházet knihy s buddhistickou tematikou i časopis Buddhismus dnes. Zpočátku do Brna jezdili hlavně polští cestující učitelé, se kterými se přes den hodně meditovalo a v noci vždy intenzivně veselilo na večírcích přímo v centru nebo u ohně na zahradě.

Jako jedni z prvních v Česku jsme začali dělat před meditací krátké 10minutové výklady o základech buddhismu a nakonec se z nich stala velmi populární část dění; dnes dokonce máme v Brně tři cestující učitele buddhismu. Vývoj centra šel rychle kupředu. Původně se gompa zaplnila jen při společných meditacích, a to hlavně v pondělí a během meditačních víkendů. Dnes je v centru živo a téměř plno každý den. Lidé přicházejí dělat Přípravná cvičení (meditace), na úvodních pondělních přednáškách se občas sejde až 100 lidí z řad buddhistů i veřejnosti! Nikomu se ale po starých klidných časech malé buddhistické skupinky nestýská. Postupně se také ze studentské a převážně mužské skupiny praktikujících stala sangha, kde jsou zastoupeny různé věkové skupiny a obě pohlaví, začaly také přibývat rodiny s dětmi.

Tento ohromný rozvoj a zájem o laický buddhismus Diamantové cesty zaznamenalo celé Česko a dnes je Brno se svými téměř dvěma sty členy jedním z největších z 55 center a skupin v republice. Několikrát jsme již uspořádali Den otevřených dveří – pro naše sousedy, ale i pro úřady a novináře. V roce 2006 jsme v brněnské Moravské zemské knihovně měli výstavu “Mysl je jako prostor“, která poskytla informace o buddhismu a historii Diamantové cesty, ale i fotografie buddhistických míst z Východu a z kurzů konaných zde na Západě.

Dobrou tradicí se stala také podpora dalších projektů, každoročně zajišťujeme provoz Buddha baru na velkých letních kurzech v Těnovicích a výdělek je vždy věnován nějakému aktuálnímu projektu. Každým rokem také v Brně probíhá vánoční kostýmovaná party, která slouží i jako neoficiální setkání všech českých center. Podporujeme již od samého vzniku projekt Triangle – spolupráci českých, polských a německých buddhistů. Speciální vztah máme také s přáteli z vídeňského centra a občas pořádáme společné meditační víkendy. Na jaře r. 2007 jsme se připojili i k Sangha busu, který projel trasu Vídeň – Bratislava – Brno – Těnovice – Vídeň. V rámci této akce jsme uspořádali párty a aukci na podporu koupě Evropského centra. Moderátor nakonec vydražil i své kalhoty. Brno přispělo na EC částkou přes 2 000 000 Kč.

Zajímavým obdobím v historii centra byl rok 2003, kdy nám město dalo souhlas ke koupi budovy centra, který se vázal na tříměsíční lhůtu na jeho zaplacení (2,6 mil. Kč). Přátelé z ČR i mnozí ze zahraničí pomohli se sbírkami a půjčkami a objekt centra tak od září 2003 patří Nadačnímu fondu Nydahl, který spravuje většinu buddhistických nemovitostí v České republice. Dluhy se nám podařilo splatit do dvou let, tedy mnohem rychleji, než jsme původně předpokládali. Mezitím se nám podařilo vyvinout funkční systém shromažďování financí v rámci centra.

Lamovi Olemu Nydahlovi jsme během jeho dalších návštěv Brna prezentovali plán přestavby, různé návrhy a podoby budoucího centra, protože stará školka již přestala stačit velkému počtu návštěvníků. Postupně jsme se dopracovali k projektu výstavby zcela nového objektu na místě starého centra. Nová podoba centra obsáhla nejen rozměrnou meditační místnost – gompu, ale také knihovnu s buddhistickými texty, několik místností pro pobyt místních praktikujících, návštěv či učitelů, velkou společenskou místnost s kuchyní, pracovnu pro práci na projektech a také místnost pro děti. V průběhu realizace tohoto projektu jsme fungovali v přechodném centru na ulici Špitálka, které poskytovalo dostatečné prostory pro všechny naše aktivity. Do nového centra na ulici Trtílkova jsme se přestěhovali v lednu 2011.

Doposud největší událostí brněnského centra byla zcela jistě návštěva 17. Gjalwy Karmapy v roce 2004. Karmapa Thaje Dordže si prohlédl a požehnal centrum, shlédl také prezentaci dalších českých projektů. Zároveň se tímto dnem stal Karmapa jediným držitelem klíčů od centra bez povinnosti pravidelného úklidu. Karmapu tento dárek potěšil a řekl, že bude klíč používat. Brněnské centrum je otevřené každému s klíčem i bez klíče, neboť chce být nabídkou nejen pro Česko, ale i pro přátele ze zahraničí.

Těšíme se na vaši návštěvu!