Program

Základní informace o buddhismu můžete získat na pravidelných úvodních přednáškách. Zájemcům o meditace v Brně nabízíme společnou meditaci na 16. Karmapu. Pořádáme také víkendové kurzy meditace, přednášky zahraničních učitelů, dny otevřených dveří a další akce, jejichž termíny se dozvíte vždy v pozvánce v aktuálním programu. Těšíme se na vás.

Program centra

Úvodní přednášky

Úvodní přednášky o buddhismu se konají jednou měsíčně v pondělí ve 20 hodin.

Vždy úvodní, pokaždé na jiné téma. Právě proto jsou přednášky vhodné pro začátečníky i pokročilé. Přednášejí čeští učitelé, žáci lamy Oleho Nydala. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace.

Meditace na 16. Karmapu

Pětkrát týdně meditujeme společně na 16. Karmapu viz pravidelný program.

Tuto meditaci doporučil 16. Karmapa jako nejvhodnější pro každodenní praxi v moderním světě. Je vedená a veřejná – pokud začínáte, stačí jednoduše přijít a požádat předem o krátké vysvětlení.
Každý čtvrtek je meditace na 16. Karmapu vedená v anglickém jazyce.

Meditační víkendy

Pořádáme meditační víkendy s učiteli Diamantové cesty.

Meditační víkend znamená více přednášek, více otázek i odpovědí a především více času na meditaci. Do Brna přijíždějí pravidelně učitelé z Česka i ze zahraničí, pozvánku najdete vždy v aktuálním programu.

Plánované přednášky a víkendy

16. září ve 20:00
Zveme vás na úvodní přednášku Petry Jarošové
14. října ve 20:00
Zveme vás na úvodní přednášku Jakuba Kadlece